قوانین و مقررات

دستورالعمل اجرایی چگونگی تایید اسناد و مدارک

«ترجمه اسناد مربوط به احوال شخصیه»

۱-۱ شناسنامه: تمامی مندرجات شناسنامه از ابتدا تا انتها توسط مترجم ترجمه می‌شود. شناسنامه اشخاص بالای ۱۵ سال بدون داشتن عکس قابل ترجمه و تأیید نیست. چنانچه واقعه‌ای قید شده باشد، عیناً ترجمه و در غیر این صورت درج عبارت «تا تاریخ … ازدواج و تولد فرزند در شناسنامه ثبت نشده» توسط مترجم الزامی است. تصویر شناسنامه در صورتی ترجمه می‌شود که ممهور به مهر برابر با اصل اداره ثبت احوال باشد.

۲-۱ کارت ملی: اصل کارت ملی قابل ترجمه و تأیید است.

۳-۱ گواهی فوت: اصل گواهی فوت یا رونوشت مصدق آن با مهر اداره ثبت احوال و با ارائه شناسنامه متوفی قابل ترجمه و تأیید است. درخصوص اتباع خارجی متوفی در ایران گواهی فوت صادره از بیمارستان با مهر پزشک و تأیید نظام پزشکی یا پزشکی قانونی قابلیت ترجه رسمی و تأیید را دارد.

۴-۱ گواهی تجرّد: گواهی تجرّد صادره از سازمان ثبت احوال کشور، اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور، با ارائه شناسنامه قابل ترجمه و تأیید است.

۵-۱ گواهی ولادت: گواهی ولادت اتباع ایرانی تا ۱۵ روز پس از صدور قابل ترجمه و تأیید بوده و بعد از آن با ارائه شناسنامه قابل ترجمه و تأیید است. گواهی پزشک یا بیمارستان با تأیید نظام پزشکی و ارائه شناسنامه قابلیت ترجمه و تأیید دارد.

گواهی ولادت اتباع خارجه با مهر ثبت احوال و یا نامه از وزارت کشور قابل ترجمه و تأیید است.

۶-۱ سند ازدواج: سند ازدواج یا اصل رونوشت محضری آن ممهور به مهر دفترخانه اسناد رسمی با ارائه شناسنامه یکی از زوجین قابل ترجمه و تأیید است. گواهی‌های صادره از اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور مبنی بر ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی (عراقی و افغانستانی) که در ایران ازدواج نموده‌اند، قابل ترجمه و تأیید می‌باشد. در صورتی که یکی از زوجین ایرانی باشد، گواهی‌های مزبور با ارائه شناسنامه وثبت واقعه ازدواج در شناسنامه قابل ترجمه و تأیید می باشد. اقرار به زوجیت در صورتی ترجمه و تأیید می‌شود که مثل اقرارنامه در دفاتر اسناد رسمی ثبت و واقعه مزبور در شناسنامه قید گردیده باشد؛ ازدواج موقت قابل ترجمه و تأیید نیست.

۷-۱ سند طلاق: سند طلاق یا رونوشت محضری آن در صورتی که ممهور به مهر و امضای دفتر ثبت طلاق باشد، با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل ترجمه و تأیید است.

۸-۱ گواهی عدم سوء پیشینه کیفری: گواهی عدم سوء پیشینه کیفری با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است و از تاریخ صدور ۱ ماه برای ترجمه اعتبار دارد.

۹-۱ کارت پایان خدمت و معافیّت: کارت پایان خدمت و معافیّت از خدمت نظام وظیفه عمومی با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است. پشت کارت باید ترجمه شود. کپی برابر با اصل کارت قابل تأیید نیست. گواهی‌های صادره از نیروی انتظامی مبنی بر مفقودیت کارت قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

۱۰-۱ گواهینامه رانندگی: گواهینامه راهنمائی و رانندگی و همچنین سوابق مربوط به آن که توسط راهنمائی و رانندگی اعلام می‌شود، قابل ترجمه و تأیید می‌باشد. گواهی‌های نیروی انتظامی در خصوص مفقود شدن گواهینامه قابلیت ترجمه و تأیید را دارا است. برابر اصل نمودن گواهینامه‌های بین‌المللی بلامانع است.

«اسناد»

۱-۲ سند مالکیّت: سند مالکیت یا المثنای آن ممهور به مهر و امضای ادارات ثبت اسناد و املاک کشور قابل ترجمه و تأیید است و کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا بازداشت و رفع آن ترجمه می‌شود. کپی برابر اصل سند مالکیت قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد.

۲-۲ ارزیابی املاک: گزارش ارزیابی املاک و مستغلات توسط کارشناسان رسمی و خبره یا کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه حسب مورد در صورت تأیید کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا دادگستری محل یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان با ارائه سند ملک قابل ترجمه و تأیید می‌باشد.

۳-۲ استعلامات ادارات ثبت اسناد و املاک: استعلامات ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد املاک با مهر ثبت اسناد و املاک منطقه قابل ترجمه و تأیید است.

۴-۲ اسناد مالکیّت وسائط نقلیه موتوری: اسناد مالکیّت وسائل نقلیه موتوری ممهور به مهر مرکز راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و اسناد مالکیّت ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی و ساختمانی با مهر و امضای شرکت تولیدکننده قابل ترجمه و تأیید است.

۵-۲ بیع‌نامه و اجاره‌نامه در خصوص اموال منقول و غیرمنقول: بیع‌نامه یا قرارداد فروش و اجاره‌نامه‌هایی که از سوی دفاتر اسناد رسمی و ادارات اوقاف و به طور کلی در ادارات دولتی تنظیم می‌شود، قابل ترجمه و تأیید است. همچنین، بیع‌نامه‌های تنظیمی از سوی تعاونی‌های مسکن و شرکت‌های ساختمانی به شرط ارائه روزنامه رسمی و فیش‌های واریزی وجه قابل ترجمه و تأیید می‌باشد. مبایعه‌نامه تنظیمی در آژانس‌های معاملات املاک قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد.

۶-۲ وکالتنامه: وکالتنامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور ممهور به مهر و امضای سردفتر با ارائه شناسنامه موکل قابل ترجمه و تأیید است مگر اینکه از تاریخ تنظیم آن بیش از یک سال شمسی گذشته باشد که در این صورت تأیید دفترخانه درخصوص عدم عزل و استعفای وکیل یا فوت طرفین الزامی است. وکالتنامه تفویضی با ارائه وکالتنامه اصلی و شناسنامه موکل اولیه قابل ترجمه و تأیید است. وکالت در خصوص مراقبت‌های فیزیکی طفل از سوی والدین به یکدیگر بلااشکال و قابل ترجمه و تأیید است. بنابراین، وکالت برای حضانت یا سرپرستی به دلیل تعلق به پدر یا جد پدری و قابل واگذاری نبودن به غیر، قابل ترجمه و تأیید نیست و نیاز به رأی دادگاه دارد. همچنین، وکالتنامه‌های تنظیمی برای انجام امور در داخل کشور قابل ترجمه و تأیید نمی‌باشد.

۷-۲ تعهّدنامه: تعهّدنامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با مهر و امضای سردفتر درصورتی تأیید می‌شود که طبق مقررات این اداره تنظیم و مستندات آن ارائه گردد.

۸-۲ اقرارنامه: اقرارنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ممهور به مهر و امضای سردفتر قابل ترجمه و تأیید است به شرطی که مضمون اقرارنامه وفق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی تنظیم شده باشد. چنانچه در اقرارنامه مستندی ذکر شود، ارائه آن برای ترجمه و تأیید الزامی است؛ مثلاً اقرار به فرزندخواندگی (رأی دادگاه)، اقرار به تجرّد (گواهی تجرّد از ثبت احوال)، اقرار به زوجیّت (سند ازدواج یا شناسنامه)، اقرار به مالکیّت (سند مالکیّت) و اقرار به نسبیّت (رأی دادگاه).

۹-۲ استشهادیه: استشهادیه ممضی به امضای شهود درصورت ممهور بودن به مهر و امضای دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است. بعضی از استشهادیه‌ها مانند صلاحیّت اخلاقی، تجرّد و علیه اشخاص قابل ترجمه و تأیید نیست و در بعضی از موارد دیگر حسب مورد ارائه مستند استشهادیه الزامی است.

استشهادیه سکونت در محل پس از احراز و تأیید نیروی انتظامی قابل ترجمه و تأیید است. استشهادیه کفالت والدین یا فرزندان در صورتی ترجمه و تأیید می‌شود که سن والدین از ۶۰ سال بیشتر و دختر مجرد و پسر از ۱۸ سال کمتر داشته باشد. استشهادیه باید در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد.

۱۰-۲ احکام دادگاه‌ها: اصل احکام قطعی و غیرقطعی دادگاه ها، دادخواست، اظهارنامه، صورتجلسات تنظیمی در دادگاه، احضاریه و اخطاریه و به طور کلی اوراق قضائی به تشخیص اداره امور مترجمان رسمی قابل ترجمه و تأیید است؛ درصورت استعلام از مرجع قضایی، با اعلام بلامانع بودن ترجمه از سوی شعب صادرکننده رأی قطعی قابل ترجمه و تأیید می‌باشد. آرای غیرقطعی صادره از شعب بدوی در مورد اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور به دلیل نیاز به ابلاغ ظرف مهلت مقرر قانونی به طرف خارجی، قابل ترجمه و تأیید است.

۱۱-۲ اجرائیه و تعهدات ثبتی: اوراق ثبتی که در رابطه با اجرای مهریه و … صادر می‌شود، با مهر و امضای ادارات ثبت اسناد و املاک قابل ترجمه و تأیید است.

«مدارک تحصیلی»

۱-۳ مدارک تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش‌دانشگاهی): کلیه مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اعم از ابتدائی، راهنمائی و متوسطه و پیش‌دانشگاهی با مهر و امضای آموزشگاه مربوطه و تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه قابل ترجمه و تأیید است.

۲-۳ تأییدیه مدرک تحصیلی: تأییدیه تحصیلی با مهر و امضای آموزش و پرورش مربوطه، درصورت برابر با اصل کردن رونوشت آن توسط اداره امور مترجمان رسمی قوه قضائیه قابل ترجمه و تأیید است؛ درصورت ارسال تأییدیه تحصیلی به دارالترجمه‌ها مترجمین قبل از تأیید اداره امور مترجمان رسمی اجازه ترجمه سند را ندارند.

«مدارک دانشگاهی»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی و اجرا توسط تیم استراتژیسم