نرخنامه

نرخنامه خدمات ترجمه رسمینرخنامه

راگاترجمه به نرخنامه خدمات ترجمه رسمی (مصوب ۱۳۹۸) کاملا پایبند است. شما می‌توانید نرخنامه ترجمه رسمی به تفکیک نوع سند را در فهرست زیر مشاهده یا در صورت تمایل نسخه pdf آن را بارگیری نمایید.

نرخنامه ترجمه رسمی به تفکیک نوع اسناد

nerkhname-98 (1)

تبصره‌ها

  1.  در ازای هر یک از خدمات زیر مبالغ ذکر شده به هزینه‌های مذکور در نرخنامه افزوده می‌شود: هزینه‌های دفتری (کپی، پلمب و …) مبلغ ۱۵۰۰۰ تومان، ترجمه‌ هر صفحه گذرنامه حاوی مهر و امضا یا روادید مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان، ترجمه هر انتقال در سند ملک مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان
  2. برای هر مورد ثبت وقایع ازدواج و طلاق یا فوت همسر، هر فرزند، توضیحات یا وفات صاحب شناسنامه مبلغ ۵۰۰۰ تومان به هزینه ترجمه شناسنامه افزوده می‌شود.
  3.  هزینه ترجمه هر نسخه اضافه تنها در زمان مراجعه اول و همزمان با آن برای هر نسخه ۲۵% هزینه ترجمه است و برای مراجعه‌های بعدی، کار جدید محسوب می‌شود.
  4.  هزینه تصدیق هر صفحه کپی پیوست ترجمه با مهر و امضای مترجم رسمی ۱۰۰۰ تومان است.
  5.  منظور از هر صفحه، صفحه A4 تا ۲۰ سطر است.
  6.  هزینه‌ها به تومان درج شده اند.

بارگیری نسخه PDF:

بارگیری

 

 

 

طراحی و اجرا توسط تیم استراتژیسم